orlik 2012

Orlik 2012

Dzięki szerokiej ofercie urządzeń sportowych (oraz wyposażenia i sprzętu) wykonujemy boiska i hale przeznaczone do uprawiania sportu amatorskiego, oraz realizujemy obiekty, w których organizowane są rozgrywki na najwyższym szczeblu zawodowym.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose

w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.
Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

 

}