pogotowie sportowe

Pogotowie sportowe

Aby sprzęt sportowy był bezpieczny dla użytkowników, musi być poddawany systematycznej kontroli i okresowej konserwacji.

1. CODZIENNIE - standardowa kontrola polegająca na oględzinach stanu wyposażenia, głownie pod katem zniszczeń i uszkodzeń.

    Stwierdzone uszkodzenia należy odnotować w karcie sprzętu i przedstawić podczas okresowego przeglądu kompleksowego.
2. RAZ W ROKU - dokładny przegląd stanu zużycia, utrzymania poziomu funkcjonalności po dokonanych naprawach. Konieczny opis

    w kartach sprzętu.
3. RAZ NA 1-3 MIESIĄCE - w zależności od stopnia eksploatacji poszczególnych sprzętów, dokładna kontrola stanu zużycia

    i ew. jego wpływu na stopień bezpieczeństwa użytkowania sprzętu.


Oferujemy profesjonalne usługi serwisowe sprzętu sportowego, zarówno w szkołach i halach sportowych, jak i na obiektach otwartych.
Zadzwoń i umów się na przegląd: 022 786 87 40

 

Więcej o » KONSERWACJI SPRZĘTU

}