Wojska polskie w bitwie pod GrunwaldemPolacy i Litwini (wraz ze swoimi sojusznikami - Krzyżakami) przyprowadzili na pole bitwy łącznie 80 000 żołnierzy. Armia polsko-litewska była największą armią, jaką Europa Środkowa widziała od czasów Hunów. Była to armia feudalna, w której poszczególni rycerze posiadali własny sprzęt i byli wierni swojemu królowi lub innemu panu feudalnemu, a więc bardzo różniła się od dzisiejszych armii stojących. Każdy człowiek poruszał się pieszo z własnym zestawem, koniem lub wołem, oraz własnymi sługami do pomocy. Wojsko polsko-litewskie dzieliło się na trzy główne jednostki.

Występy Polski po bitwie

Bitwa pod Grunwaldem była decydującym starciem dla Polski. Zapewniła powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednego z największych średniowiecznych państw w Europie, i umieściła Polskę na mapie jako naród, którego nie można było dłużej ignorować. Bitwa nie tylko przekształciła Wielkie Księstwo Litewskie w sojusznika, ale także stworzyła silne, scentralizowane państwo polskie, które miało dominować w regionie przez wieki. Polsko-litewskie zwycięstwo pod Grunwaldem uważane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, ponieważ powstrzymało ekspansję Krzyżaków na zachód, jedno z największych zagrożeń dla suwerenności Polski w średniowieczu. Dowiodła też, że Polska może zwyciężyć w konflikcie z Krzyżakami i uchroniła kraj przed rozbiorem między Zakon Krzyżacki a Konfederację Pruską.

  • Skrzydło polskie, liczące 16 000 żołnierzy, dowodzone było przez króla Władysława II Jagiełłę i jego kuzyna, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kiejduta.

  • Skrzydłem litewskim, liczącym 16 000 żołnierzy, dowodził wielki książę litewski i król Polski Jagiełło, który musiał dzielić swoją uwagę między walkę z wrogiem a utrzymywanie porządku wśród własnych wojsk.

  • Sprzymierzone siły niemieckie, 8000 żołnierzy, dowodzone przez wielkiego mistrza krzyżackiego Heinricha von Plauena.

Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski

Bitwa pod Grunwaldem to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Była to ostatnia wielka bitwa średniowiecza i słusznie nazywana jest bitwą pod Grunwaldem. Przypieczętowała los Litwy jako litewskojęzycznego państwa wasalnego na następne stulecie, zatrzymała ekspansję Krzyżaków na zachód i zresetowała stosunki między Polską a jej sąsiadami na kolejne stulecia. Bitwa pod Grunwaldem uczyniła z Wielkiego Księstwa Litewskiego sojusznika, stworzyła silne, scentralizowane państwo polskie, które przez wieki dominowało w regionie, a także uchroniła suwerenność Polski przed rozbiorem przez Krzyżaków i Konfederację Pruską.