Przyszłość odnawialnych źródeł energii: Plusy i minusyObecnie sektor energii odnawialnej jest dobrze rozwinięty i szybko się rozwija. W wielu krajach stał się on podstawą miksu energetycznego. W rzeczywistości globalne inwestycje w odnawialne źródła energii osiągnęły w zeszłym roku rekordowy poziom 333 miliardów dolarów. Wiatr i słońce wiodą prym, ale obserwujemy również silny wzrost w innych obszarach, takich jak energia wodna, biomasa i energia morska. Niniejszy przewodnik zawiera przegląd zalet i wad inwestowania w energię odnawialną. Wyjaśnia, dlaczego teraz jest dobry czas na inwestowanie w energię odnawialną, jakie ryzyko należy wziąć pod uwagę przed podjęciem takiej decyzji oraz jak można podjąć działania w tej sprawie, jeśli chce się to zrobić.

Dlaczego warto inwestować w energię odnawialną?

Inwestycje w energię odnawialną są atrakcyjną długoterminową możliwością inwestycyjną. Branża ta szybko się rozwija i oczekuje się, że popyt na nią wzrośnie w miarę odchodzenia od paliw kopalnych. Ponadto, źródła odnawialne nie są narażone na ryzyko geopolityczne związane z ropą i gazem. Inwestowanie w odnawialne źródła energii to świetny sposób na zbudowanie długoterminowego, niskoemisyjnego portfela. Energia odnawialna jest coraz bardziej konkurencyjna cenowo w stosunku do paliw kopalnych, a wiele krajów wyznacza obecnie ambitne cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. Przy odpowiedniej strategii, energia odnawialna może zapewnić atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko i stabilność w porównaniu z innymi klasami aktywów. Ponadto, zrównoważone i odpowiedzialne inwestycje w energię odnawialną mogą pomóc w budowaniu pozytywnej i wpływowej marki.

Ryzyko związane z inwestowaniem w odnawialne źródła energii

Chociaż globalny sektor energii odnawialnej rozwija się w szybkim tempie, istnieją pewne zagrożenia, których inwestorzy muszą być świadomi, podejmując decyzję o wejściu do tego sektora. Kluczowym wyzwaniem jest dojrzałość rynku. Branża znajduje się obecnie w punkcie, w którym jest bardzo konkurencyjna i nie brakuje jej podaży. W rezultacie w niektórych obszarach w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły znaczne obniżki cen. Dotyczy to w szczególności fotowoltaiki, najbardziej dojrzałego ze wszystkich odnawialnych źródeł energii. Inne obszary, takie jak morska energia wiatrowa, są wciąż stosunkowo nowe i ceny nie spadły tak szybko.

Kolejną ważną kwestią jest zmienność energii odnawialnej. Oznacza to, że nie można polegać na odnawialnych źródłach energii, które stale zapewniają 100% zużycia energii elektrycznej. Może to stanowić problem, zwłaszcza przy wyborze instalacji fotowoltaicznej do zasilania domu lub firmy. W pewnych okolicznościach, takich jak brak światła słonecznego, produkcja energii elektrycznej z tych instalacji fotowoltaicznych może spaść do zera. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę tę zmienność przy wyborze odpowiedniego źródła energii odnawialnej dla swoich potrzeb. Wszystkie odnawialne źródła energii podlegają zmienności pogodowej i klimatycznej. Dlatego ważne jest, aby starannie wybrać właściwą lokalizację dla instalacji fotowoltaicznej.